Βασικές Σπουδές – Υπηρεσία Υπαίθρου

1987: Απόφοιτος του 1ου Λυκείου Βόλου, Ιούνιος 1987, με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ 19 11/12

1993: 1987–1993: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ

            Πτυχίο Ιατρικής: 7η Ιουλίου 1993

            Βαθμός:Λίαν Καλώς « 7,6 »

1993:Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

          Ιατρικός Σύλλογος Βόλου, Αύγουστος 1993

13/10/1993 έως 09/04/1995: Αγροτικός Ιατρός στο Κέντρο Υγείας Καναλλακίου, Νομός Πρέβεζας

Skip to content