Εκπαίδευση-Ειδίκευση (Ελλάδα 4,5 χρόνια)

04/05/1995 – 03/05/1996: Ειδικευόμενος Χειρουργικού τμήματος,
Γενικό Νομαρχειακό Νοσοκομείο Βόλου

04/05/1996 – 31/10/1996: Υπεράριθμος Χειρουργικού τμήματος,
Γενικό Νομαρχειακό Νοσοκομείο Βόλου

01/11/1996 – 07/12/1999: Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικού τμήματος,
Γενικό Νομαρχειακό Νοσοκομείο Βόλου

Skip to content