Εκπαίδευση-Ειδίκευση (Μεγάλη Βρετανία – 2,5 χρόνια)

18/12/1999 – 30/06/2000: Senior House Officer (ειδικευόμενος),για το εξάμηνο άκρας χείρας

01/07/2000 – 30/06/2001: Registrar (επιμελητής) για το χρόνο,Ορθοπαιδικής Παίδων

01/07/2001 – 31/12/2001: Registrar (επιμελητής) για το εξάμηνο των Αθλητικών κακώσεων

01/01/2002 – 30/07/2002: Senior Fellow (επιμελητής) με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο Τραύμα και την Αρθροπλαστική

Skip to content