Εκπαιδευτικό Έργο σε Μεταπτυχιακούς Σπουδαστές

  1. Συμμετοχή ως Διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών « Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας » του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Σχολή Επιστημών Υγείας , στο μάθημα Φροντίδα στο Σπίτι με εισήγηση με τίτλο « Φροντίδα Χρονίως Πασχόντων στο σπίτι- Προγράμματα Αποκατάστασης Μυοσκελετικού και Λοιπών Συστημάτων στο σπίτι»
  2. Συμμετοχή στην Τριμελή Επιτροπή και ως άμεσος Επιβλέπων στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας  με τίτλο « Η επίδραση της ενημέρωσης του πληθυσμούστη μείωση των παραγόντων επικινδυνότητας για την ανάπτυξη Οστεοπόρωσης»
Skip to content