Εκπαιδευτικό Έργο σε Προπτυχιακούς

Ακαδημαικό έτος 2005 -2006
Ακαδημαϊκό έτος 2006-2007

Επιστημονικός Συνεργάτης με έκτακτη σύμβαση έργου
βάση ΠΔ 407/80 στη βαθμίδα του λέκτορα,
διδάσκων το μάθημα της ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ακαδημαϊκό έτος 2005 - 2006
Ακαδημαϊκό έτος 2006 - 2007
Ακαδημαϊκό έτος 2007 - 2008

Έκτακτος Εργαστηριακός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα,
διδάσκων το μάθημα της ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΙ στο Τμήμα Νοσηλευτικής,
Σχολή ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Λάρισας

Ακαδημαϊκό έτος 2007 -2008

Έκτακτος Επιστημονικός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα,
διδάσκων το μάθημα της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι στο Τμήμα Νοσηλευτικής,
Σχολή ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Λάρισας

Ακαδημαϊκό έτος 2006 -2007
Ακαδημαϊκό έτος 2007 -2008

Έκτακτος Εργαστηριακός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα,
διδάσκων το μάθημα της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων,
Σχολή ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Λάρισας

Σεπτέμβριος 1996 - 1997 έως
Ιανουάριος 1999 – 2000
(3.5 χρόνια)

Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο της Ανατομικής
του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
διδάσκοντας Ανατομική του ανθρώπου (Εργαστήριο και Αμφιθέατρο),
στους φοιτητές της Ιατρικής.

01/10/1997 – 14/02/1998
(Χειμερινό εξάμηνο)

Έμμισθος διδάσκων « Φαρμακολογία – Τοξικολογία » στην ειδικότητα Τεχνικός Φαρμάκων – Καλλυντικών
του ΙΕΚ Βόλου.

23/02/1998 – 30/06/1998
(Εαρινό εξάμηνο)

Έμμισθος διδάσκων « Ανατομία - Φυσιολογία » στην ειδικότητα Νοσηλευτικής Χειρουργείου
του ΙΕΚ Βόλου.

08/10/1998 – 14/02/1999
(Χειμερινό εξάμηνο)

Έμμισθος διδάσκων «Ανατομία - Φυσιολογία » στην ειδικότητα Ειδικός Νοσηλευτικής Χειρουργείου
του ΙΕΚ Βόλου.

23/02/1999 – 30/06/1999
(Εαρινό εξάμηνο)

Έμμισθος διδάσκων « Πρακτική στο Νοσοκομείο » στην ειδικότητα Ειδικός Νοσηλευτικής Χειρουργείου
του ΙΕΚ Βόλου.

08/10/1998 – 14/02/1999
(Χειμερινό εξάμηνο)

Έμμισθος διδάσκων « Τραυματιολογία Ι » στην ειδικότητα Νοσηλευτικής - Τραυματιολογίας
του ΙΕΚ Λάρισας.

14 Νοεμβρίου 2006

Συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Ορθοπαιδικής κλινικής
του Γ. Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ,
ως προσκεκλημένος ομιλητής με θέμα « Διαγνωστική Προσέγγιση Παιδιού με Χωλότητα».

Skip to content