Διδακτορική Διατριβή – Συγγραφή βιβλίου

Διδακτορική Διατριβή
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
30/06/2003
Βαθμός ΑΡΙΣΤΑ
Τίτλος: « Η ανίχνευση των Πρωτεινών Θερμικού Σοκ 70 και της p53
στα σαρκώματα Ewing
και η κλινική τους συσχέτιση με την πρόγνωση της νόσου»
Συγγραφή Επιστημονικού Βιβλίου
Εκδοτικός όμιλος ΙΩΝ
Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ
Μάιος 2000
Τίτλος:«Βασικές Αρχές Ανατομίας» Εικονογραφ. βιβλίο 240 σελίδων,
διαπραγματευόμενο βασικά θέματα Ανατομικής,
Φυσιολογίας και Φαρμακολογίας