Προεδρεύων σε Στρογγυλές Τράπεζες ελληνικών συνεδρίων

  1. Προεδρεύων στο 1ο Συνέδριο Επιστημόνων Φροντίδας Χρόνιων Πασχόντων σε Συνεδρία με Τίτλο «Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση», Λάρισα 16-19 Νοεμβρίου 2006
  2. Προεδρεύων στο 1ο Συνέδριο Επιστημόνων Φροντίδας Χρόνιων Πασχόντων σε Συνεδρία με Τίτλο «Τηλεϊατρική», Λάρισα 16-19 Νοεμβρίου 2006
  3. Προεδρεύων στο 2ο Συνέδριο Επιστημόνων Φροντίδας Χρόνιων Πασχόντων σε Συνεδρία με Τίτλο «ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- Εθελοντισμός και Φροντίδα Χρονίως Πασχόντων στο σπίτι», Λάρισα 16-19 Νοεμβρίου 2007
  4. Προεδρεύων στο 2ο Συνέδριο Επιστημόνων Φροντίδας Χρόνιων Πασχόντων σε Συνεδρία με Τίτλο «Νεώτερα Δεδομένα στην Αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης» και Εισηγητής με θέμα « Η Χειρουργική Αντιμετώπιση των επιπλοκών της Οστεοπόρωσης», Λάρισα 16-19 Νοεμβρίου 2007
Skip to content