Μέλος Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών

  1. Συμμετοχή ως τακτικό μέλος στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας 26/7/1993 – 27/9/93, ΙΣ Πρέβεζας 1/12/93-6/4/95, ΙΣ Μαγνησίας 26/4/95-5/5/2005 και ΙΣ Λάρισας από 6/5/2005 έως σήμερα.
  2. Συμμετοχή ως πλήρες μέλος στο Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο της Μεγάλης Βρετανίας (GMC) από 17 / 05 / 1999, με αριθμό εγγραφής: 4694827 και από 13 / 02 / 2003, ως Ειδικευμένος Ορθοπαιδικός Ιατρός (Specialist Register)
  3. Συμμετοχή ως τακτικό μέλος της Βρετανικής Ορθοπαιδικής Ένωσης ( British Orthopaedic Association, BOA) με αριθμό εγγραφής 16703, από 24 Οκτωβρίου 2003.
  4. Συμμετοχή στην Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας (ΕΕΧΟΤ) από 7 Οκτωβρίου 2005 με αριθμό εγγραφής 07854
  5. Συμμετοχή ως έκτακτο μέλος στην Ελληνική Εταιρία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο) από 08 / 04 / 2006, αρ. Πρωτ.747
  6. Συμμετοχή στην Ελληνική Εταιρία Αρθροσκόπησης Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών κακώσεων « Γεώργιος Νούλης» (ΕΑΕ) από 11 Οκτωβρίου 2007, με κωδικό ΕΑΕ. 02.087
  7. Συμμετοχή ως τακτικό μέλος στην International Society of Arthroscopy Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS) από 1 Νοεμβρίου 2007, με ID 58574
  8. Συμμετοχή ως τακτικό μέλος στην  European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA) 8 Μαρτίου2010, με Membership No 2342
  9. Συμμετοχή ως FELLOW της American Academy of Ambulatory Foot and Ankle Surgery (AAFAS), 12 Ιουλίου 2011, με ID 42138