Μετεκπαίδευση – Εξειδίκευση (Μεγάλη Βρετανία – 3 χρόνια)

01/08/2002 – 11/10/2002
(2,5 μήνες)
Senior Fellow στο Τραύμα και την Αρθροπλαστική, Prince Charles Hospital.
14/10/2002 – 31/12/2002
(2,5 μήνες)
Locum Specialist Registrar στη μονάδα Άκρας Χείρας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
James Cook University Hospital
01/01/2003 – 31/03/2003
(3 μήνες)
Locum Specialist Registrar Χειρουργικής άκρου ποδός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
James Cook University Hospital
01/04/2003 – 28/09/2003
(6 μήνες)
Locum Specialist Registrar στη μονάδα Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης του
Sunderland Royal University Hospital
01/10/2003 – 30/10/2004
(13 μήνες)
Senior Clinical Fellow στην Αρθροσκοπική Χειρουργική Αθλητικών κακώσεων
και τη πρωτογενή και αναθεωρητική αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος
03/11/2004 – 30/04/2005
(6 μήνες)
Locum Consultant in Trauma and Orthopaedics, με κύριο ενδιαφέρον τη χειρουργική του κάτω άκρου και του άκρου ποδός.