Τίτλος Ειδικότητας

2002: Κατόπιν εξετάσεων την 29/06/2002 και την 02/07/2002 στο εξεταστικό κέντρο του νοσοκομείου ΚΑΤ των Αθηνών,
απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της Ορθοπαιδικής, με Αριθμ.Πρωτ. ΔΥ/ 13460 / 30/07/2002,
της Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας του Νομού Μαγνησίας.

Skip to content