ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΑΝΩ ΑΚΡΑ

Υποκεφαλικό κάταγμα εγγύς βραχιονίου, 4 τεμαχίων. Η κεφαλή είναι καταδικασμένη σε οστεονέκρωση εξαιτίας διακοπής της αιμάτωσης. Αντιμετωπίστηκε πρωτογενώς με αφαίρεση όλων των τεμαχίων και ημιαρθροπλαστική, δηλαδή μερική αντικατάσταση της άρθρωσης.

Υποκεφαλικό κάταγμα βραχιονίου, 3 τεμαχίων. Αντιμετωπίστηκε με οστεοσύνθεση με κλειδούμενη πλάκα.

Συντριπτικό, ενδοαρθρικό κάταγμα αγκώνα. Αντιμετωπίστηκε με οστεοτομία ωλεκράνου για πλήρη προσπέλαση και οστεοσύνθεση με 2 πλάκες και βίδες.

Κάταγμα κάτω πέρατος κερκίδας με ενδοαρθρική συμμετοχή. Οστεοσύνθεση με παλαμιαία πλάκα, χαμηλού προφίλ

Συντριπτικό ενδοαρθρικό κάταγμα κάτω πέρατος κερκίδας. Οστεοσύνθεση με πλάκα-βίδες και σύρματα.

Κάταγμα Bennet δεξιού αντίχειρα. Ανάταξη και σταθεροποίηση με 2 βίδες, διαδερμικά.

ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ

Υποτροχαντήριο κάταγμα δεξιού ισχίου σε 80-χρονη. Δεν είναι τα συχνότερα, αλλά είναι τα χειρότερα. Αντιμετωπίστηκε με ήλωση, ελάχιστα παρεμβατικά, με 4 μικρές τομές.

Σπειροειδές κάταγμα μηριαίου σε 70-χρονη που είχε ήδη αρθροπλστικές και στο ισχίθο και στο γόνατο σύστοιχα (Περιπροσθετικό κάταγμα, εικ. 1,2). Ανάταξη και σταθεροποίηση κατώτερες του «τέλειου» θα οδηγήσουν σε αποτυχία. Τοποθέτηση αυτοκλειδούμενης πλάκας χαμηλού προφίλ με ελάχιστα παρεμβατική τεχνική, αποτέλεσμα τέλειο (εικ. 3,4,5).

Διπολικό κάταγμα δεξιάς κνήμης σε 40- χρονο. Αντιμετωπίστηκε με ήλωση.

Αμφισφύριο κάταγμα αριστερής ποδοκνημικής. Αντιμετωπίστηκε με πλάκα-βίδες.

Skip to content