Επεμβάσεις σε κατάγματα – τραυματολογία

Επεμβάσεις σε κατάγματα – τραυματολογία

Το Ορθοπαιδικό τραύμα, δηλαδή τα κατάγματα των οστών, οι ρήξεις – θλάσεις των μυών, οι ρήξεις των συνδέσμων ή τενόντων και γενικά των ινοχόνδρινων στοιχείων του σκελετού μας, αποτελούν πολύ μεγάλο τμήμα της Ορθοπαιδικής και μάλιστα ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί είναι οξύ και ξαφνικό.
Ο ασθενής που μόλις πριν λίγο ήταν καλά, υπόκειται σε σοβαρό τραυματισμό που μπορεί να του αλλάξει τη ζωή !!

Η σωστή αντιμετώπιση του Ορθοπαιδικού Τραύματος προϋποθέτει σημαντική εμπειρία από τη μεριά του Ορθοπαιδικού χειρουργού, διότι η «επισκευή» του τραυματισμένου σκελετού πρέπει να γίνει στο 100% της πρότερης κατάστασης προκειμένου ο ασθενής να συνεχίσει τη ζωή του όπως πριν, χωρίς περιορισμούς και απώλειες της λειτουργικότητας.
Κατά τη θητεία μου στη Μεγάλη Βρετανία, αφιέρωσα 16 μήνες χειρουργώντας αποκλειστικά οξύ τραύμα κι αντιμετώπισα όλη τη γκάμα των τραυματισμών και καταγμάτων. Στην περεταίρω πορεία μου είχα την τύχη, υπό την καθοδήγηση μεγάλων χειρουργών τραύματος, να αντιμετωπίσω επιπλοκές και λάθη που συχνά γίνονται κατά την αντιμετώπιση σύνθετων και πολύπλοκων τραυματισμών και καταγμάτων, καθώς και να εξελίξω τεχνικές ελάχιστης παρεμβατικότητας κατά την αντιμετώπισή τους. Οι τεχνικές αυτές είναι πρωτεύουσας σημασίας, διότι σε έναν ήδη υπάρχοντα τραυματισμό δεν θα πρέπει να προστεθεί περεταίρω χειρουργικό τραύμα.

Επειδή το εύρος είναι τεράστιο, παραθέτω μερικά από τα περιστατικά ορθοπαιδικού τραύματος που έχω αντιμετωπίσει κατά την επάνοδό μου στην Ελλάδα, ώστε ο αναγνώστης να περιηγηθεί για να δει τη δουλειά μας.

Παραδείγματα Ορθοπαιδικού τραύματος

Skip to content