ΗΜΙΑΡΘΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

Υποκεφαλικό κάταγμα εγγύς βραχιονίου, 4 τεμαχίων. Η κεφαλή είναι καταδικασμένη σε οστεονέκρωση εξαιτίας διακοπής της αιμάτωσης. Αντιμετωπίστηκε πρωτογενώς με αφαίρεση όλων των τεμαχίων και ημιαρθροπλαστική, δηλαδή μερική αντικατάσταση της άρθρωσης.

Skip to content