ΚΑΤΑΓΜΑ ΙΣΧΙΟΥ

Υποτροχαντήριο κάταγμα δεξιού ισχίου σε 80-χρονη. Αντιμετωπίστηκε με ήλωση και ελάχιστες τομές. Περπάτησε την επόμενη ημέρα.

Skip to content