ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ – Παράδειγμα 1

Οστεοαρθρίτιδα Δεξιού Ισχίου τελικού σταδίου. Ολική αρθροπλαστική ελάχιστης παρέμβασης, με άμεση φόρτιση από την πρώτη ημέρα. Μετεγχειρητική ουλή την 6η εβδομάδα ( 8 εκατοστά ).

Skip to content