ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ- Παράδειγμα 2

Βαριά Οστεοαρθρίτιδα αριστερού ισχίου σε 77-χρονη. Ελάχιστα παρεμβατική αρθροπλαστική ισχίου με οπίσθια προσπέλαση (Superpath ). Μετεγχειρητική ακτινογραφία, άμεση φόρτιση από την πρώτη ημέρα. Η ουλή της τομής 6 εβδομάδες μετά.
Skip to content