Διήθηση Μεσοσπονδυλίων αρθρώσεων (facet joint blocks)

Περιλαμβάνει την έγχυση στεροειδούς και τοπικού αναισθητικού μέσα στην εκφυλισμένη μεσοσπονδύλια άρθρωση (Σπονδυλαρθρίτιδα) για χρόνιο επίμονο πόνο.

Γίνεται με λίγη τοπική αναισθησία και είναι ανώδυνη τεχνική, με άριστα αποτελέσματα

Συνήθως διηθούνται περισσότερες από μία αρθρώσεις, συχνά 4 ή και παραπάνω αναλόγως των συμπτωμάτων.

Ο ασθενής νοσηλεύεται για 2 ώρες περίπου κι έπειτα πηγαίνει σπίτι του/της. Τα αποτελέσματα φαίνονται άμεσα, από την επόμενη

κιόλας ημέρα και μπορεί να κρατήσουν για μεγάλο διάστημα  (ανακούφιση ακόμη κι ένα έτος ή παραπάνω)

Skip to content