Δισκοπλαστική

Τεχνική που εφαρμόζεται σε ασθενείς που πάσχουν από ισχιαλγία λόγω δισκοκήλης. 

Προσθιοπίσθια ακτινοσκοπική προβολή υπό τοπική αναισθησία και ελαφρά Αναισθησιολογική «μέθη». Η βελόνα έγχυσης του φαρμάκου είναι μέσα στον ραγέντα πυρήνα του δίσκου έτοιμη για την έγχυση του φαρμάκου (“Discogel”)

Η τεχνική είναι ασφαλής για τις δισκοκήλες όπου δεν υπάρχει ρήξη του ινώδους δακτυλίου, γεγονός που εκτιμάται με ακρίβεια στη Μαγνητική τομογραφία. Σε πρόσφατες σχετικά δισκοκήλες, χωρίς εκφυλιστικά φαινόμενα των γύρω ιστών, τα ποσοστά επιτυχίας ξεπερνούν το 80 %.

Πλάγια ακτινοσκοπική προβολή του ανωτέρου περιστατικού. Ο έλεγχος σε 2 επίπεδα εξασφαλίζει με βεβαιότητα την ευστοχία της τεχνικής.

Skip to content