Μικροδισκεκτομη

Ελάχιστα παρεμβατική χειρουργική τεχνική για μεγάλες δισκοκήλες, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Τομή 3 εκατοστά με χρήση μικροσκοπίου. Αφαίρεση της δισκοκήλης μέσω μικρού ανοίγματος (“fenestration”) του ωχρού συνδέσμου, σχεδόν ατραυματικά. Νοσηλεία 24 ωρών και άμεση κινητοποίηση. Αποτελέσματα εντυπωσιακά.

Skip to content