ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΟ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

Υποκεφαλικό κάταγμα βραχιονίου, 3 τεμαχίων. Αντιμετωπίστηκε με οστεοσύνθεση με κλειδούμενη πλάκα.

Skip to content