Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών

 Με τον τίτλο του Εργαστηριακού και Επιστημονικού Συνεργάτη Σχολής ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Λάρισας, από 2005 έως 2007, ανάληψη ως επιβλέποντος/εισηγητή Πτυχιακών Εργασιών εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί οι κάτωθι:

  • ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
  • ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ
  • ΣΚΟΛΙΩΣΗ
  • ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
  • ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΡΘΡΏΣΕΩΝ
Skip to content