ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ Θ5

ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ Θ5

Ευμέγεθες Αιμαγγείωμα Θ5 με συμπτώματα τύπου ραχιαλγίας και καυσαλγία. Μαγνητική τομογραφία (εικ.1,2,3,4). Σπονδυλοπλαστική υπό γενική αναισθησία όπου με δύο  τομές 1 εκατοστου η καθεμιά (εικ. 5) εισάγονται τροκάρ και σταθεροποιείται ο σπόνδυλος με Ορθοπαιδικό τσιμέντο (εικ. 6,7,8)

*/?>