ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ Θ5

ΡΙΚΝΩΣΗ ΠΑΛΑΜΙΑΙΑΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ (Dupuytren)
June 27, 2018
ΒΑΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗ
July 18, 2018

ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ Θ5

ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ Θ5

Ευμέγεθες Αιμαγγείωμα Θ5 με συμπτώματα τύπου ραχιαλγίας και καυσαλγία. Μαγνητική τομογραφία (εικ.1,2,3,4). Σπονδυλοπλαστική υπό γενική αναισθησία όπου με δύο  τομές 1 εκατοστου η καθεμιά (εικ. 5) εισάγονται τροκάρ και σταθεροποιείται ο σπόνδυλος με Ορθοπαιδικό τσιμέντο (εικ. 6,7,8)