ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ

Dupuytren syndrome
August 10, 2018
ΓΑΓΓΛΙΟ ΚΑΡΠΟΥ
August 13, 2018

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ

Αρθροπλαστική ισχίου προ 20-ετίας, σε ρευματοπαθή ασθενή, με χαλάρωση (εικ. 1,2) και έντονο πόνο με αδυναμία βάδισης. Αναθεώρηση μηριαίου στυλεού ( εικ. 3,4) με τεχνική "cement in cement"